Rregullat e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë (“Politika”) përshkruan se si Operatori i Faqes (“Operatori i Faqes”, “ne”, “na” ose “ynë”) mbledh, mbron dhe përdor të dhënat personale të identifikueshme (“Perdoruesi, “ju” ose “tuaj”) mund të siguroheni në faqen e internetit https://punesim.al dhe në ndonjë nga produktet ose shërbimet e saj (kolektivisht, “Sitin Ueb” ose “Services”). Ai gjithashtu përshkruan zgjedhjet që janë në dispozicion për ju sa i përket përdorimit të informacionit tuaj personal dhe si mund të aksesoni dhe përditësoni këtë informacion. Kjo Politikë nuk zbatohet për praktikat e kompanive që nuk i zotërojme ose i kontrollojmë, ose për individët që nuk i përdorim apo nuk menaxhojmë.

Mbledhja e informacionit personal

Ne marrim dhe ruajmë çdo informacion që me vetëdije na siguron kur krijoni një llogari, publikoni përmbajtje, plotësoni çdo formë online në faqen e internetit. Kur kërkohet ky informacion mund të përfshijë adresën tuaj të postës elektronike, emrin, numrin e telefonit, adresën ose informacione të tjera personale. Ju mund të zgjidhni të mos na jepni informata të caktuara, por pastaj nuk do të jeni në gjendje të përfitoni nga disa prej karakteristikave të faqes së internetit. Përdoruesit të cilët janë të pasigurtë lidhur me atë se cilat informata janë të detyrueshme janë të mirëpritur të na kontaktoni.

Mbledhja e informacionit jo-personal

Kur vizitoni faqen e internetit, serverat tanë regjistrojnë automatikisht informacionin që dërgon shfletuesi juaj. Këto të dhëna mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa IP e pajisjes suaj, llojin e shfletuesit dhe versionin, llojin e sistemit operativ dhe versionin, preferencat gjuhësore ose Sitin Ueb që keni vizituar para se të keni ardhur në faqen tonë të internetit, faqet tona të internetit që vizitoni, kohën e shpenzuar ato faqe, informacion që kërkoni në faqen tonë të internetit, koha dhe datat e hyrjes, dhe statistika të tjera.

Menaxhimi i informacionit personal

Ju jeni në gjendje për të hyrë, shtuar, përditësuar dhe fshirë disa Informata Personale për ju. Informacioni që mund të shikoni, përditësoni dhe fshini mund të ndryshojë pasi të ndryshojë Faqja e internetit ose Shërbimet. Megjithatë, kur përditësoni informacionin, ne mund të mbajmë një kopje të informacionit të paarritshëm në regjistrat tanë. Disa informacione mund të mbesin në të dhënat tona private pas fshirjes së informacionit të tillë nga llogaria juaj. Ne do të mbajmë dhe do ta përdorim informacionin tuaj sipas nevojës për të përmbushur detyrimet tona ligjore, për të zgjidhur mosmarrëveshjet dhe për të zbatuar marrëveshjet tona. Ne mund të përdorim të gjitha të dhënat e grumbulluara që rrjedhin ose që përfshijnë të dhënat tuaja personale pasi ta keni përditësuar ose fshirë atë, por jo në një mënyrë që do t’ju identifikonte personalisht. Pasi skadon afati i mbajtjes, Informacioni Personal do të fshihet. Prandaj, e drejta për qasje, e drejta për fshirje, e drejta për korrigjim dhe e drejta për transportueshmëri të të dhënave nuk mund të zbatohen pas skadimit të afatit të mbajtjes.

Përdorimi i informacionit të mbledhur

Çdo informacion që mbledhim prej jush mund të përdoret për të personalizuar përvojën tuaj; përmirëson faqen tonë të internetit; për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve dhe emaileve të klientëve tanë; të drejtuar dhe të veprojë në faqen tonë të internetit dhe shërbimeve. Informacioni jo-personal mbledhur përdoret vetëm për të identifikuar rastet potenciale të abuzimit dhe për të vendosur informacione statistikore në lidhje me përdorimin e internetit. Kjo informatë statistikore nuk është e bashkuar në një mënyrë të tillë që do të identifikonte ndonjë përdorues të veçantë të sistemit.

Privatësia e fëmijëve

Ne nuk mbledhim me dashje asnjë informacion personal nga fëmijët nën moshën 13 vjeçare. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, ju lutemi mos dorëzoni asnjë informacion personal nëpërmjet faqes sonë të internetit ose shërbimit. Ne inkurajojmë prindërit dhe kujdestarët ligjorë që të monitorojnë përdorimin e internetit të fëmijëve të tyre dhe të ndihmojnë në zbatimin e kësaj Politike duke i udhëzuar fëmijët e tyre të mos i japin informacione personale nëpërmjet faqes sonë të internetit ose shërbimit pa lejen e tyre. Nëse keni arsye të besoni se një fëmijë nën moshën 13 vjeç ka ofruar informacione personale nëpërmjet faqes sonë të internetit ose shërbimit, ju lutemi na kontaktoni.

Cookies

Faqja e internetit përdor “cookies” për të ndihmuar në personalizimin e përvojës tënde në internet. Një cookie është një skedar teksti që vendoset në hard diskun tuaj nga një server web faqe. Cookies nuk mund të përdoren për të drejtuar programe ose për të ofruar viruse në kompjuterin tuaj. Cookies janë të caktuar në mënyrë unike për ju, dhe mund të lexohet vetëm nga një web server në domenin që lëshoi cookie për ju. Ne mund të përdorim cookies për të mbledhur, ruajtur dhe ndjekur informacionin për qëllime statistikore për të vepruar me Sitin Ueb dhe shërbimet tona. Ju keni mundësinë të pranoni ose refuzoni cookies. Shumica e shfletuesve të internetit automatikisht pranojnë cookies, por zakonisht mund të modifikoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të bllokuar cookies nëse preferoni.

Reklamimi

Ne mund të shfaqim reklama online dhe mund të ndajmë informacione të grumbulluara dhe jo-identifikuese për klientët tanë që mbledhim përmes procesit të regjistrimit ose përmes sondazheve në internet dhe promovimeve me disa reklamues. Ne nuk ndajnë informacion personalisht të identifikueshëm për klientët individualë me reklamuesit. Në disa raste, ne mund të përdorim këtë informacion të përmbledhur dhe jo-identifikues për të ofruar reklama të përshtatura për publikun e synuar.

Lidhjet me faqet e tjera te internetit

Faqja jonë përmban lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk janë në pronësi apo të kontrolluar nga ne. Ju lutemi të jeni të vetëdijshëm se nuk jemi përgjegjës për praktikat e privatësisë të faqeve të tilla të tjera ose palëve të treta. Ne ju inkurajojmë që të jeni të vetëdijshëm kur largoheni nga faqja jonë dhe të lexoni deklaratat e privatësisë për çdo faqe interneti që mund të mbledhë Informacionin Personal.

Siguria e informacionit

Ne sigurojmë informacionin që jepni në serverat e kompjuterave në një mjedis të kontrolluar dhe të sigurt, të mbrojtur nga qasja, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Ne mbajmë masa të arsyeshme administrative, teknike dhe fizike në një përpjekje për të mbrojtur nga qasja, përdorimi, modifikimi dhe zbulimi i paautorizuar i Informacioneve Personale në kontrollin dhe kujdestarinë e tij. Megjithatë, nuk mund të garantohet transmetimi i të dhënave në internet ose në rrjetin pa tel. Prandaj, ndërsa përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal, ju pranoni se (i) ekzistojnë kufizime të sigurisë dhe privatësisë të Internetit të cilat janë jashtë kontrollit tonë; (ii) siguria, integriteti dhe privatësia e çdo të të dhënave dhe të dhënave të shkëmbyera midis jush dhe faqes sonë të internetit nuk mund të garantohen; dhe (iii) çdo informacion dhe informacion i tillë mund të shikohet ose të ngatërrohet me tranzit nga një palë e tretë, përkundër përpjekjeve më të mira.

Shkelja e të dhënave

Në rast se bëhemi të vetëdijshëm se siguria e Faqes është kompromentuar ose informacionet personale të përdoruesit janë zbuluar drejt palëve të treta si rezultat i aktivitetit të jashtëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, sulme sigurie apo mashtrimi, ne rezervojmë të drejtën për të marrë masa të arsyeshme të përshtatshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, hetimin dhe raportimin, si dhe njoftimin dhe bashkëpunimin me autoritetet e zbatimit të ligjit. Në rast të shkeljes së të dhënave, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për të njoftuar individët e prekur nëse besojmë se ekziston një rrezik i arsyeshëm për dëmtim të përdoruesit si rezultat i shkeljes ose nëse njoftimi kërkohet ndryshe me ligj. Nëse ndodh do të bëjmë një njoftim në faqen e internetit.

Zbulimi ligjor

Ne do të zbulojmë çdo informacion që mbledhim, përdorim ose marrim nëse kërkohet apo lejohet me ligj, siç është pajtimi me një thirrje ose një proces ligjor të ngjashëm dhe kur besojmë në mirëbesim se zbulimi është i nevojshëm për të mbrojtur të drejtat tona, ose sigurinë e të tjerëve, të hetojë mashtrimin, ose t’i përgjigjet kërkesës së qeverisë. Në rast se kalojmë nëpër një tranzicion biznesi, si një bashkim ose blerje nga një kompani tjetër, ose shitja e të gjitha ose një pjesë të aseteve të saj, llogaria juaj e përdoruesit dhe të dhënat personale ka të ngjarë të jenë në mesin e aseteve të transferuara.

Ndryshimet dhe shtesat

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë të privatësisë në lidhje me Sitin Ueb ose Shërbime në çdo kohë, efektiv pas publikimit të një versioni të përditësuar të kësaj Politike në faqen e internetit. Kur bëjmë ne do të rishikojmë datën e përditësuar në fund të kësaj faqeje. Përdorimi i vazhdueshëm i Faqes pas çdo ndryshimi të tillë përbën miratimin tuaj për këto ndryshime.

Pranimi i kësaj politike

Ju pranoni që keni lexuar këtë Politikë dhe pajtoheni me të gjitha kushtet dhe kushtet e saj. Duke përdorur faqen e internetit ose shërbimet e saj ju pranoni të jeni i detyruar nga kjo politikë. Nëse nuk pajtoheni të zbatoni kushtet e kësaj Politike, nuk jeni i autorizuar të përdorni ose të hyni në Sitin Ueb dhe shërbimet e tij.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Politikë, ju lutemi të na kontaktoni.

Ky dokument është përditësuar së fundmi në 28 Maj 2018.