Menaxher(e) / Drejtues(e) / Shitje dhe Marketing

ZV. Menaxher në pikën e Shitjes Gjakovë Full-Time