Menaxher shitjesh / Shitje dhe Marketing

Drejtuese e Departamentit të Shitjeve dhe Marketingut Full-Time