Menaxher(e) / Drejtues(e) / Shitje dhe Marketing

Menaxhere Marketingu & Shitjesh Durres Full-Time