Manovrator / Të tjera

Fadromist / eskavatorist. Full-Time