Asistent(e) / Sekretar(e) / Punë Zyre

Asistent/e – Sekretar/e Full-Time