Menaxher(e) / Drejtues(e)

Përgjegjës/e Prodhimi Full-Time