Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Përgjegjës/e Prodhimi në Shtypshkronjë Full-Time