Menaxher(e) / Drejtues(e)

Drejtor Dege, Gjirokaster Full-Time