Menaxher(e) / Drejtues(e)

Zëvëndesdrejtues/Zëvëndesdrejtuese Filiali (M/F) / Deputy Store Manager (M/F) Full-Time