Shitës(e) / Arkëtar(e) / Shitje dhe Marketing

Punonjës/Punonjëse në shitje (M,F) / Sales Staff (M,F) Full-Time