“Teqja Group” , perbehet nga nje grup kompanish me experiencë të gjatë prej afro 15 vitesh, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në tregun Rajonal te cilat ofrojne nje gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh që nga logjistika deri tek prodhimi i materialeve industriale.“Teqja Group” po kërkon te punesoje punonjes ne rolin:

Mekanik Xhenerik

Qellimi i PozicionitKryen sherbime per riparimin dhe mirembajtjen e automjeteve.

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:Te kete diplome te mesme profesionale.
Eksperiencë pune: Min 7 vjet ekpserience pune ne pozicione te ngjashme.

Aftësite:

  • Aftesi shume te mira teknike
  • Te kete aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve
  • Aftesi shume te mira nderpresonale


Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutem dorezoni dokumentet e me poshte permendura deri me 30Nentor 2018:

1. CV te detajuar
2. Leter Interesi tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:

1. Me e-mail ne: [email protected]
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania