Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Menaxher i Prokurimeve Full-Time