Menaxher shitjesh / Shitje dhe Marketing

Manaxher Blerjesh (M) Lushnje Full-Time