Transportim / Logjistikë

Pergjegjes i mirembajtjes se flotes se mjeteve, Sektori i Makinave me Qira Full-Time