Menaxher shitjesh / Shitje dhe Marketing

Koordinator i Surprice Ballkan Full-Time