Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Drejtuese e Departamentit të Zhvillimit Full-Time