Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Koordinatore – PR Full-Time