Shitës(e) / Arkëtar(e) / Shitje dhe Marketing

Menaxher Key Account Full-Time