Menaxher shitjesh / Shitje dhe Marketing

Specialist i Vëzhgimit të Terrenit Full-Time