Agjent shitjesh / Shitje dhe Marketing

Ekzekutiv Shitjesh për zonën e Elbasanit Full-Time