Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Menaxhere Zyre, Tiranë Full-Time