Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Sanitare në Zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të BKT-së/Rezidence Full-Time