Menaxher(e) / Drejtues(e) / Punë Zyre

Drejtor/e Teknik Full-Time